Home   Webboard   Search   All articles   SiteMap   Contact us   About us   พจนานุกรมไทย-มอญ   ข่าว
 
ประวัติศาสตร์มอญ
ชุมชนมอญ
ภาษามอญ
หลักภาษามอญ
ศาสนา
ธรรมสภา
เพลงมอญ
ศิลปมอญ
นิทานมอญ
ความเชื่อมอญ
ประเพณีมอญ
พิธีกรรมมอญ
อาหารการกินมอญ
เอกลักษณ์แต่งกาย
โหรศาสตร์มอญ
คัมภีร์/เอกสารมอญ
การละเล่น/การแสดง
บทความมอญ
วารสารเสียงรามัญ
ชมรมเยาวชนมอญ กรุงเทพฯ
รูปภาพ
เว็บที่น่าสนใจ
 
 
 
วันนี้วันที่ : 2015-03-06
  Online : 22
 [ สนใจลงโฆษณากับเรา คลิก ]
 
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
 - Wikipedia.org
 - Monsound
 - KaoWao.org
 - ออนไลน์ Dictionary
 - Monnews
 - Eu Mon
 - วิชาการ ดอทคอม
 - สวนดอกไม้
 - พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
 - Monmusic
 - มอญลพบุรี
 - วัดใหญ่นครชุมน์
 - ไทยรัฐ
 - ข่าวสด
 - เดลินิวส์
 - มติชน
 - เนชั่น
StateCounter eXTReMe Tracker
  หน้าแรก > วารสารเสียงรามัญ (ฉบับ 5 ก.ย- ต.ค 49) > วัดสุทธาโภชน์ (ฉบับที่5 ก.ย.-ต.ค.49)
 วัดสุทธาโภชน์ (ฉบับที่5 ก.ย.-ต.ค.49) (อ่าน 7172 ครั้ง)ย้อนกลับ
 

วัดสุทธาโภชน์

องค์  บรรจุน


       ป้ายชื่อภาษามอญวัดสุทธาโภชน์ บนถังน้ำประปา         

            วัดสุทธาโภชน์ ตั้งอยู่ริมคลองลำปลาทิว ฝั่งตะวัน ออก เลขที่ ๑๓๒ ในท้องที่หมู่ที่ ๗ แขวงทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

         ชุมชนมอญวัดสุทธาโภชน์เกิดขึ้นตามสภาวะ การขยายตัวตามความเจริญของบ้านเมือง ภายหลังจากการส่งเสริมของ ทางการให้บุกเบิกที่นาเพิ่มเติม ผลิตข้าวส่งออกขายต่างประเทศ ทางการสนับสนุนด้วยการขุดคลองขึ้นใหม่ รวมทั้งลดหย่อนภาษีที่นาให้ในระยะแรก ชาวมอญจากพระประแดงและ สมุทรสาคร ที่ประสบปัญหาที่นาคับแคบ จึงอพยพมาบุกเบิก ที่นาในย่านลาดกระบังนี้จำนวนมาก แต่เดิมมีทั้งที่มาอยู่เฉพาะ หน้านาเมื่อหมดหน้านาก็กลับไปยังถิ่นฐานเดิมของตน บางส่วน ได้อพยพมาอยู่อย่างถาวร


เรื่อสำเภาบรรทุกพระไตรปิฎก ในตำนานพุทธศาสนา

         ต่อมา จำนวนบ้านเรือนราษฎรที่มาอยู่ถาวรหนาแน่นขึ้น เจ้าจอมมารดากลิ่น (ซ่อนกลิ่น) เจ้าจอมในรัชกาลที่ ๔  ธิดา พระยาดำรงราชพลขันธ์ (จุ้ย คชเสนี) ที่ได้ลาออกจากพระบรมมหาราชวังมาอยู่กับโอรสภายนอก ท่านชอบเดินทางไปตาม หัวเมือง เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์อยู่เนือง ๆ รวมทั้งย่านลาดกระบัง ท่านได้คิดสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญกุศลตามปกติวิสัยของชาวมอญ


บ้านเรือนชาวมอญวัดสุทธาโภชน์ ในสมัยแรก

          วัดสุทธาโภชน์ เดิมชื่อว่า วัดสุทธาวาส แต่ชาวบ้านนิยม เรียกว่า “วัดมอญ” ตั้งอยู่ริมคลองทับยาว (คลองมอญ) ฝั่งทิศเหนือ ซึ่งเป็นทางแยกจากคลองลำปลาทิวด้านตะวันออกลึกเข้า ไปประมาณ ๒๐ เส้น มีเนื้อที่ตามใบพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยยาว ๑๙ วา กว้าง ๑๒ วา ใบพระราชทานวิสุงคามสีมา ลง วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๓ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็น ที่ดินซึ่งราษฎรร่วมกับเจ้าจอมมารดากลิ่น   ร่วมกันยกให้เป็นวัด ตามประวัติซึ่งสมิงธนุไชยะ (อาง เพ็ชรน้อย) นายกองนาเจ้าจอม มารดากลิ่น เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เล่าไว้ว่า
         “ครั้งแรกวัดนี้พระอาจารย์อุ่ม มาอยู่รักษาดูแล ต่อมาพระอาจารย์บุญมีกับพระภิกษุพร้อมมาอยู่ชั่วคราว และต่อมา ได้มีราษฎรร้องเรียนเจ้าจอมมารดากลิ่นเพื่อขอให้หาพระรูปใหม่มาปกครอง เจ้าจอมมารดากลิ่น จึงพร้อมด้วยสมิงธนุไชยะได้ไป นิมนต์พระมหาอ่อน มหากลยาโณ เปรียญ ๓ ประโยครามัญ โดยขอจากท่านเจ้าคุณพระคุณวงษ์ (จู) วัดปรมัยยิกาวาส อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส สมัยนั้นพื้นที่ของวัดตั้งอยู่ในตำบลคลองประทิวทุ่งแสนแสบ   ต่อมาพระมหาอ่อน และเจ้าจอมมารดากลิ่น ได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตย้ายวัดไปสร้างยังสถานที่แห่งใหม่ ได้ทำ การรื้อถอนกุฏิ พระอุโบสถ ย้ายไปสร้างที่สามแยกปากคลอง มอญ ฝั่งเหนือติดต่อริมคลองลำประทิวฝั่งตะวันออก เมื่อปีชวด พ.ศ.๒๔๕๕ ซึ่งมัคนายกอ๊อด ชัยนุช เป็นหัวหน้าดำเนินงาน และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๕ พ.ศ. ๒๔๕๙  เจ้าจอมมารดากลิ่น พร้อม ด้วยญาติ และราษฎรย่านใกล้เรือนเคียงได้ทำการทอดกฐินทุกปี ตลอดจนสิ้นอายุไขของท่าน” ต่อมาลูกหลานของท่านได้รับเป็น โยมอุปฐากสืบมา


ชาวมอญวัดสุทธาโภชน์ ในงานบวชนาค เมื่อประมาณ พ.ศ. 2518

          ลำดับเจ้าอาวาสวัดสุทธาโภชน์
          ๑. พระมหาอ่อน มหากลยาโณ เปรียญ ๓ ประโยครามัญ เป็นผู้มีเชื้อสายรามัญ เกิดที่บ้านอำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี เมื่ออุปสมบทแล้วได้ย้ายไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่สำนักวัดปรมัยยิกาวาส อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสในปี พ.ศ. ๒๔๓๗  ครั้นถึงปีชวด พ.ศ. ๒๔๕๕ หลังจากย้ายสถานที่ตั้งวัดและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุทธาโภชน์แล้ว ท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็นองค์แรก มรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ รวมอายุได้ ๕๕ ปี เป็นเจ้าอาวาส วัดสุทธาวาสและวัดสุทธาโภชน์ เป็นเวลาประมาณ ๓๑ ปี

        ๒. เจ้าอธิการบุญเลื่อน เป็นผู้มีเชื้อสายรามัญ เกิดที่ บ้านหม้อ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ ปกครองวัดสุทธาโภชน์เป็นเวลา ๙ ปี จากนั้นได้ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส กลับไปอยู่บ้านเดิม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗

        ๓. พระครูสังฆสุทธาทร (สังข์)  เป็นผู้มีเชื้อสายรามัญ เมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง ทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระครู สังฆสุทธาทร ครั้งยังเป็นพระลูกวัด ให้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส เป็นเวลานานถึง ๑๐ ปี  ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  สิริรวม อายุได้ ๘๕ ปี พรรษา ๖๓  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสถึง ๔๘ ปี

       ๔. พระอาจารย์หนุน โชติโย เดิมเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทธาโภชน์ เมื่อพระครูสังฆสุทธาทร มรณภาพแล้ว จึงได้รับ การแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา

        เข้าใจกันว่า เมื่องานพระราชทานเพลิงศพพระครู สังฆสุทธาทร อดีตเจ้าอาวาส เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางคณะสงฆ์ คงจะได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทธาโภชน์ องค์ที่ ๔ บริหารกิจการคณะสงฆ์ในโอกาสต่อไป ตามแบบอย่าง โบราณประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติกันสืบมา

 

 
เมื่อ 12 / 10 / 2549 [ กลับสู่ด้านบน ]
  หน้าแรก > วารสารเสียงรามัญ (ฉบับ 5 ก.ย- ต.ค 49) > วัดสุทธาโภชน์ (ฉบับที่5 ก.ย.-ต.ค.49)

เว็บไซต์ monstudies.com จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ความเชื่อ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ชุมชน ตลอดจนความรู้ทางสังคม ต่อสาธารณชนเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น ทางเว็บไซต์มอญเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านผู้เข้าชมได้รับสาระความรู้จากเว็บไซต์นี้ สำหรับท่านที่ต้องการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์เพื่องานด้านวิชาการ หรือ สาธารณกุศล กรุณาแจ้งมาที่ อีเมล์ monstudies007hotmail.com.